top of page

Huisvestings-advies

Advies - nieuwe locatie - verhuizen

Uw organisatie of uw dienstverlening verandert. De wereld om ons heen verandert en ook technieken staan niet stil. Al die veranderingen stellen steeds nieuwe eisen aan uw “nieuwe” huisvesting.

Omgaan met verandering is een belangrijk thema in ons advies over huisvesting. Uw organisatie staat daarbij centraal, uw gebouw moet uw bedrijfsproces ondersteunen. Locatieonderzoek, programma van eisen, haalbaarheidsonderzoek, invoering van “het nieuwe werken”, interieurontwerp, arbo normering, begroting en planning zijn onderdelen van ons advies. Duurzaamheid nemen wij integraal mee in onze advisering.

Door ons advies te verbinden met een kostenbegroting krijgt u inzicht in uw investerings- en huisvestingskosten. Een goed huisvestingsadvies legt een gezonde basis voor een verhuizing, verbouwing en/of herinrichting.

Stappenplan

kennismaking – inventarisatie – uitwerken huisvestingsadvies – contacten met makelaars  en bezichtigingen – evaluatie – ontwerp – begroting – inrichting/verbouwing – verhuizing!

bottom of page